ZPĚT

 
   
Název :  Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme
Typ CP :  Prioritní akcie
Hodnota :

1x

   - Bez nominální hodnoty
Město :  Bruxelles (Brusel)
Datum :  25.3.1872
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  1 250 ks
Rozměr :  238 x 317 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala uhelné doly na Karlovarsku a Sokolovsku.
   
   
Avers :

   
Revers :