ZPĚT

 
   
Název :  Société Belge de Charbonnages de Bohême Société Anonyme
Typ CP :  Požitková akcie
Hodnota :

1x

   - Bez nominální hodnoty
Město :  Bruxelles (Brusel)
Datum :  25.3.1872
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  3 000 ks
Rozměr :  237 x 322 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala uhelné doly na Karlovarsku a Sokolovsku.
   
   
Avers :

   
Revers :