ZPĚT

 
   
Název :  Szlovinkai Tvinkler Jakobi bányatársulatnál
 Szlovinkaer Gewerkschaft Jakobi Tvinkler
 "Slovinské těžařstvo Jakob Tvinkler"
Typ CP :  Kuksový list - list na důlní podíl, podílový list
Hodnota :

---

---

---

 ---  
Město :  Szepes-Igló (Spišská Nová Ves)
Datum :  18.5.1895
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 228 x 364 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Bányarészvény-jegy Szlovinkai Tvinkler Jakobi bányatársulatnál, Szepes-Igló 1895

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.