ZPĚT

 
   
Název :  Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság
 Kaschau-Somodier Steinkohlen-Bergbau-Actien-Gesellschaft
Typ CP :  Zatímní list (poukázka) na akcii
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatých  
Město :  Budapeš
Datum :  21.6.1893
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 255 x 412 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost prováděla důlní průzkumné práce v okolí obce Drienovec (maď. Somodi), později provozovala hnědouhelný důl s důlní dráhou o celkové délce 2,870 km.
 V roce 1896 dosahovala produkce 36 229 q hnědého uhlí v hodnotě 9 021,25 Zlatých a zaměstnávala 106 mužů, 1 ženu a 14 dětí.
 Poslední zmínka o existenci společnosti, kterou se mi podařilo dohledat, je z roku 1905, další ročenka " Magyar Bánya-Kalauz" z roku 1910 již společnost neuvádí.
   Zdroj informací:
     Magyar Bánya-Kalauz (Ungarisches Montan Handbuch), roky 1896, 1900 a 1905
   .
   .
Avers :

Ideiglenes elismervény Kassa-Somodi Kőszénbánya-Részvénytársaság, Budapest 1893, 100 forint

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.