ZPĚT

 
   
Název :  Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz
 Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích
 Citicko-Habersbirské hnědouhelné těžařstvo v Citicích
 Citicko-Habartovské těžařstvo hnědého a lesklého uhlí v Citicích
 Citicko-Habersbirské těžařstvo hnědého a lesklého uhlí v Citicích
Typ CP :  Kuksový list - list na důlní podíl, podílový list
Hodnota :

---

1/120

---

 ---  
Město :  Elbogen (Loket)
Datum :  29.12.1871
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 217 x 354 mm - dvojlist
Poznámky :  Těžařstvo (důlní společnost) bylo založeno ve Vídni v letech 1869-1870 (někdy uváděn rok 1871) bratry Gutmannovými.
 V březnu 1871 zakoupilo důlní pole v okolí Habartova a v roce 1881 důl sv. Jakuba v Citicích.
 V roce 1888 na území mezi Habartovem a Bukovany otevřena Nová jáma (Gustav), kolem roku 1905 zde zřízena briketárna se čtyřmi, později s devíti lisy, roku 1910 elektrárna a v letech 1928-1929 Fleissnerova sušárna uhlí (sušárna zrušena v roce 1940).
 V roce 1896 v prostoru citického nádraží otevřen hlubinný důl Felicián.
 Při nostrifikaci v roce 1920 přeneseno sídlo z Vídně do Karlových Varů a kapitál společnosti ustanoven ve výši 3 000 000 Kč, rozdělený na 120 kuksů, později zvýšen na 128 kuksů.
 V temže roce zakoupeno mezi Chebem a Kynšperkem rezervní důlní pole.
 V roce 1921 vyhloubena Vlečná jáma ve Dvorech (zanikla po roce 1940).
 Koncem roku 1934 rodina Gutmannů prodala 50 kuksů Duchcovské uhelné akciové společnosti [2] a zbytek kuksů ústeckým Petschkům, kteří měli od roku 1921 monopol na prodej všeho zde vytěženého uhlí.
 V letech 1939-1940 otevřen na západ od Nové jámy nový lom Gustav II, který dále rozšířen o novou otvírku v okolí Vlečné jámy.
 V rámci arizace Petschkova majetku byl celý majetek Citicko-Habartovského těžařstva prodán Sudetenländische Bergbau Aktiengesellschaft (SUBAG) [1] a těžařstvo posláno do likvidace. Za jeden kuksový list byly vyplaceny dva likvidační zůstatky, 20 000 RM (1942) a 700 RM (1944).
   Zdroj informací:
     Státní oblastní archiv v Plzni (Citicko-habartovské hnědouhelné těžařstvo, Citice)
   
.
Avers :

Kuksový list Citicko-Habartovské hnědouhelné těžařstvo v Citicích, Loket 1871

   
.
Vnitřní strana :

Kux-Schein Zieditz-Haberspirker Braun- und Glanzkohlengewerkschaft in Zieditz, Elbogen 1871

.
.

Důlní podílový list Citicko-Habartovské těžařstvo hnědého a lesklého uhlí v Citicích, Loket 1871

.
.
Revers :

Důlní podíl Citicko-Habersbirské hnědouhelné těžařstvo v Citicích, Loket 1871

   
.
.
.