ZPĚT

 
   
Název :  Blei- und Zinkerz-Gewerkschaft "Gabe Gottes Zeche" zu Karlsdorf in Mähren (Těžařstvo Dar boží u Karlova), Karlov pod Pradědem
Typ CP :  Kuksový list (podílový list)
Hodnota :

---

---

---

 ---  
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  19.6.1924
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  250 x 350 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   

Vnitřní strana :

.
Revers :

---