ZPĚT

 
   
Název :  Montan- und Industrialwerke vormals Joh. Dav. Starck
 Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatý  - Dne 29.12.1931 (pravděpodobně - velmi nečitelné razítko) zvýšena nominální hodnota akcie na 1 000 Kč.
Město :  Unterreichenau (Dolní Rychnov)
Datum :  20.10.1885
Emise :  I. - Zakladatelská akcie
Série :  ---
Náklad :  18 000 ks
Rozměr :  cca 250 x 354 mm - dvojlist
Poznámky :  Po roce 1945 byla společnost znárodněna a doly začleněny pod Falknovské hnědouhelné doly se sídlem v Dolním Rychnově (později Hnědouhelné doly a briketárny Sokolov (HDB))
   
   
Avers :

Akcie Dolové a průmyslové závody dříve Jan Dav. Starck, Dolní Rychnov 1885, 200 Zlatých

   
.
Revers :

---

   
.
.
.