ZPĚT

 
   
Název :  České montanní podniky akciová společnost
 Böhmische Montanwerke Aktien Gesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

 200

200

   
Město :  Praha
Datum :  19.4.1920
Emise :  I. - Zakladatelská emise
Série :  ---
Náklad :  22 500 ks
Rozměr :  cca 378 x 240 mm
Poznámky :  Společnost byla založena v Praze, dne 19.4.1920 a za součinnosti České banky Union a německé společnosti Aron Hirsch & Sohn Halberstadt.
 Akciový kapitál upsán ve výši 4 500 000 Kč a rozdělen na 22 500 kusů akcií po 200 Kč.
 Společnost převzala důlní majetek v Milešově. Doly a továrny na zpracování antimonu od Deutschösterreichische Antimonwerke Ges. m. b. H. in Mileschau. Kromě antimonu se v dolech nacházelo zlato, pyrit a arzenopyrit.
 Valná hromada z 9.1.1921 rozhodla o navýšení akciového kapitálu na 6 750 000 Kč, vydáním 11 250 kusů nových akcií po 200 Kč.
 Z důvodu nerentability došlo k utlumení důlních prací, které v roce 1923 úplně zastaveny.
 V roce 1924 narostla finanční ztráta na 2 057 759 Kč a činnost společnosti byla zastavena až do znárodnění v roce 1945.
 Zdroj informací:
   Finanční ročenky Compass: 1921, 1926 a 1944.
.
.
 Výpis emisí akcií:
 I. emise 1920; 4 500 000 Kč, 22 500 ks po 200 Kč
 II. emise 1921; 2 250 000 Kč (6 750 000 Kč), 11 250 ks po 200 Kč
   .
   .
Avers :

Zakladatelská akcie České montanní podniky akciová společnost, Praha 1920, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.