ZPĚT

 
   
Název :  Družstevní závody v Dražicích n. J. zapsané společenstvo s ručením obmezeným
 Genossenschaftsbetriebe in Draschitz a. Iser eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Dražice nad Jizerou
Datum :  1.4.1928
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 360 x 280 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Družstevní závody v Dražicích n. J. vznikly přeměnou původní firmy s názvem Obilní skladiště, umělecké válcové mlýny, pekárna a elektrárna v Dražicích, z. spol. s r. o. (Getreide-Lagerhaus, Kunst-Walzmühle, Bäckerei und Elektrizitäts-Werke in Draschitz r. G. m. H.) a provozovaly vodní a parní elektrárny, včetně rozvodné sítě. Mlýny a obilní skladiště, pekárnu, moštárnu, kovárnu, cihelnu v Lysé nad Labem, prodejní a zásobovací družstvo Domovina, vodárnu v Nových Benátkách a pro své členy založily spořitelní a záložní spolek.
 Dále vlastnily podíly ve firmách:
   Elektroprůmysl řetězů a strojů, spol. s r. o. v Dražicích (Elektroindustrie, Ketten und Maschinen Ges. m. b. H.), založeno v roce 1920 s kmenovým kapitálem 120 000 Kč a vyrábějící převážně řetězy, sloupy elektrického vedení a ostatní konstrukční prvky a svařovací zařízení.
   OZON výroba kyslíku spol. s r. o. ve Vinci (OZON Erzeugung von Sauerstoff Ges. m. b. H. in Vinec), založeno v roce 1923 s kmenovým kapitálem 60 000 Kč a vyrábějící kyslík pro průmyslové účely.
.
 Po osvobození v roce 1945 dosazena národní správa a v roce 1946 družstvo částečně znárodněno.
   Zdroj informací:
     Průmyslová ročenka Compass 1925/1926 a 1935/1936.
     Vyhláška ministra průmyslu z 30.12.1948 č. 3515/1948
     Web: (www.dacr.cz/stripky-z-muzea/)
   
   
Avers :

Podílový list Družstevních závodů v Dražicích nad Jizerou z roku 1928 na 400 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.
Pohlednice :

Pohlednice Mlýn a elektrárna v Dražicích nad Jizerou, cca 1912

Mlýn a elektrárna v Dražicích nad Jizerou, cca 1912.

.
.
.

Pohlednice Družstevní podniky v Dražicích nad Jizerou, cca 1924

Družstevní podniky v Dražicích nad Jizerou, cca 1924.

.
.
.
.
.
.
.
.