ZPĚT

 
   
Název :  Spojené továrny průmyslu lihového a likérového akc. spol. (Vereinigte Spiritus- und Likörindustrie AG.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1 x

200

200

 Kč  
Město :  Bratislava
Datum :  25.7.1920
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  411 x 255 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---