ZPĚT

Lihovary, pálenice, palírny, výroba likérů, vinařství
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Actiengesellschaft Jungbunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik (Akciová společnost mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny), akcie
- Akcijní společnost pro vyrábění líhových nápojů "LA FERME" v Dobrušce (Liqueurfabriks-Actiengesellschaft „LA FERME“ in Dobruska), akcie
- Akciová drožďárna a lihovar v Olomouci (Spiritus- und Presshefe-Fabriks-A.-G. Olmütz, Fabrique par actions de levure et distillerie à Olomouc), akcie
- Akciová společnost Mladoboleslavského lihovaru a lučební továrny (Aktiengeselschaft Jung-Bunzlauer Spiritus- und chemische Fabrik), akcie
  - Branntwein-Destillation-Actien-Gesellschaft in Reichenberg (Actiengesellschaft für den Betrieb der Destillation und des Verschleisses von Brantwein in Reichenberg), akcie
- František Xav. Brosche syn akciová společnost (Franz Xav. Brosche Sohn Aktien-Gesellschaft), akcie, 1x 200 Kč - dva druhy akcií, 1921
- František Xav. Brosche syn akciová společnost (Franz Xav. Brosche Sohn Aktien-Gesellschaft), akcie, 25x 200 Kč (5 000 Kč), 1921
- Josef Frankl, akc. spol. v Uherském Hradišti (Josef Frankl, A. G. in Ungarisch Hradisch), akcie
  - Kolínské akciové továrny na vyrábění a čistění líhu a drasla (Koliner Spiritus-Pottasche-Fabriks- und Raffinerie-Aktien-Gesellschaft), akcie
- Pardubická rafinerie lihu, továrna na likéry a octovou tresť J. Wertheimer akc. spol. (Pardubizer Spiritusraffinerie, Likör- und Essigspritfabrik J. Wertheimer A. G.), akcie
- Société Vinicole, spojené vinné závody, akc. spol. (Société Vinicole, Vereinigte Weinunternehmungen A.-G.), akcie
- Vinné sklepy českých hostinských akciová společnost na Král. Vinohradech (Weinkellerei der böhmischen Gastwirte Aktien-Gesellschaft in Königliche Weinberge), akcie
.
 Podílové listy:
- Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereien in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Družstvo hospodářských lihovarů v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným (Genossenschaft der Spiritus-Fabriken in Prag registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list
- Moravská vinařská obchodní společnost s obmezeným ručením v Brně (Mährische Weinhandels-Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Brünn), podílový list
- Spiritus-Verkaufsvereinigung der landwirtschaftlichen Brennereien in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung (Družstvo hospodářských lihovarů pro prodej lihu v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným), podílový list
.
.
   .
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Appony-Kovarczi Mezőgazdasági-és Szeszipari Részvénytársaság (Appony-Kovarczer Landwirtschaftliche und Spiritusindustrie Actiengesellschaft, Oponicko-Kovarecká polnohospodárská liehopriemyselna účastinná spoločnosť), kmenová akcie
- Bodrog-Szerdahelyi Immunis Homoki Szőlőtelep Részvénytársaság, akcie
- Prvá Bansko-Bystrická destilácia na ovocie a cognac Josef Löwy a spol. úč. spoločnosť (Erste Bansko-Bystricaer Obst-Cognag-Destillerie Jozef Lövy und Comp. A.G.), akcie
- Slovenský liehový priemysel, úč. spol. (Slovak distillery company, Levoča and Malacky, Slowakische Spiritusindustrie A.G., Société anonyme Slovaque de ľIndustrie ďAlcool, Levoča et Malacky, Szlovák Szeszipar Részvénytársaság), akcie
  - Spojené továrny průmyslu lihového a likérového, akciová společnost (Vereinigte Spiritus- und Likörindustrie Aktien-Gesellschaft), akcie