ZPĚT

 
   
Název :  MERKUR, továrna na cukrovinky, čokoládu a pečivo akciová společnost v Č. Budějovicích
 MERKUR, Zuckerwaren-Schokolade umd Gebäck-Fabrik Actien-Gesellschaft in Budweis
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  - Dne 26.3.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 400 Korun.
Město :  České Budějovice
Datum :  1.3.1920
Emise :  III. emise
Série :  ---
Náklad :  3 500 ks
Rozměr :  cca 230 x 355 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost založena r. 1911 s akc. jistinou K 450 000, která ihned zvýšena na K 700 000 (*). Po výstavbě továrny zahájena výroba v roce 1912. Vytrvalým zdokonalováním svých výrobků rozmnožovala společnost během času okruh svých odběratelů tak, že mohla původní výkonnost závodu zdvojnásobiti. Za účelem financování přístaveb a rozšíření strojních a ostatních zařízení zvýšen v roce 1920 akciový kapitál společnosti na Kč 1 400 000 vydáním 3500 nových akcií s právem na dividendu od 1.1.1920. V roce 1921 emitováno dalších 3500 akcií s právem na dividendu od 1.1.1921, čímž akciová jistina rozmnožena na Kč 2 100 000. Počet zaměstnanců činí mimo sezónu 250, ve vánoční sezóně 350.
 Na v. h. z 26.3.1940 usneseno zvýšení akc. kap. z 2,1 na 4,2 mil. K nakolkováním akcií ze 200 na 400 K nominale na vrub reserv.
 Akcie jsou znamenány na pražské burse od 27.10.1924. první kurs: Kč 540.
 Zdroj informací: Československé bursovní papíry 1930-1931 a Pražské bursovní papíry 1940-1941.
 Od roku 1945 pod národní správou a v roce 1958 továrna zrušena.
 (*) Někdy uváděno navýšení v roce 1912. 
   
   
Avers :

Akcie MERKUR továrna na cukrovinky, čokoládu a pečivo akciová společnost v Č. Budějovicích 1920, 200 Kč

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.