ZPĚT

 
   
Název :  Společenský pivovar a velkostatek hostinských z. s. s r. o. v Malém Rohozci
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1 x

500

500

 
Město :  Malý Rohozec
Datum :  1.7.1921
Emise :  II. emise
Série :  ---
Náklad :  700 ks
Rozměr :  423 x 305 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0226
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---