ZPĚT

 
   
Název :  Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik
 První brněnský akciový pivovar a sladovna
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatých - Dne 2.10.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 800 Korun.
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  14.2.1891
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  2 000 ks
Rozměr :  cca 356 x 245 mm - dvojlist
Katalog č. :  PA0041
Poznámky :  Společnost vznikla dne 29.3.1888 s akciovým kapitálem 375 000 Zlatých, rozděleným na 750 akcií po 500 Zlatých, a převzala k dalšímu provozování pivovar firmy M. Hayek v Nenovicích (Ivanovice).
 Na valných hromadách ze dne 14.5. a 20.8.1889 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 1 000 000 Zlatých a zakoupen Starobrněnský pivovar (dříve Josef Mandl a Hermann Hayek) v Brně.
 V roce 1890 přeměněn nenovický pivovar na sladovnu a výroba piva zkoncentrována do Starobrněnského pivovaru.
 Na valné hromadě z 5.1.1891 zvýšen akciový kapitál na 1 400 000 Zlatých.
 Po roce 1893 došlo ke změně všech původních akcií s nominální hodnotou 500 Zlatých na nominální hodnotu 200 Zlatých.
 Dle usnesení mimořádné valné hromady z 12.5.1897 provedeno další zvýšení akc. kapitálu na 1 680 000 Zlatých a nové akcie nabídnuty akcionářům po 275 Zlatých.
 Dle usnesení valné hromady z 15.12.1898 provedeno zvýšení akciového kapitálu na 2 100 000 Zlatých (4 200 000 Korun) a nové akcie nabídnuty akcionářům po 275 Zlatých (550 Korunách).
 V únoru 1899 zřízena při Starobrněnském pivovaru automatická sladovna, postačující krýt spotřebu Starobrněnského pivovaru a v důsledku toho uvolněna produkce sladovny v Nenovicích k prodeji. Slad exportován převážně do Německa a Švýcarska (v roce 1906 cca 400 vagónů).
 V roce 1903 zakoupen za 290 000 Korun majetek pivovaru J. & E. Brauner v Brně, jehož likvidováním získala společnost odběratele asi na 25 000 hl piva a rozsáhlé lednice a skladové sklepy.
 V roce 1918 zakoupila společnost za 150 000 Korun zemským deskám náležející pivovar, sladovnu a dva hostince v Nenovicích a získala od firmy Wilhelm Umgelter sladovnu v Brně.
 Počátkem roku 1919 zakoupen dům v Brně, Wilsonovo náměstí č. 1.
 Za účelem financování investic, odhadnutých asi na 2 500 000 Kč, zvýšen dle usnesení valné hromady z 13.12.1919 akciový kapitál na 5 500 000 Kč, vydáním 3 250 ks nových akcií, které nabídnuty v prosinci téhož roku akcionářům k odběru v poměru 7:1 po 1 000 Kč.
 V roce 1920 připojeny závody společnosti na Oslavanskou elektrickou centrálu.
 Téhož roku převzala společnost jednu třetinu akcií nově zřizovaného Akciového pivovaru a sladovny v Sokolnicích (provoz v roce 1931 zastaven).
 Ve spojení s Akciovou společností Moravia, pivovar a sladovna zakoupen v obchodním roce 1921/1922 pivovar v Lomnici, jehož provoz zastaven.
 Roku 1923 převzat společně s Moravií brněnský sklad piva a stáčírna lahvového piva Olomouckého pivovaru a od téhož pivovaru zakoupen dům v Křížové ul. č. 52.
 Produkce brněnského pivovaru, jehož zařízení umožňuje výrobu asi 270 000 hl piva, po válce konstantně stoupá a v letech 1924/1925 docíleno již předválečné produkce. 
 V roce 1925 zakoupila společnost pivovar v Dolních Věstonicích.
 V roce 1926 získány ve spojení s Moravií od Státního pozemkového úřadu pivovar v Rosicích, o který veden delší dobu proces.
 V roce 1927 převzala společnost odběratele zrušeného pivovaru v Nitře.
 S Akciovou společností Moravia, pivovar a sladovna v Brně má společnost smluvní dohodu o společném obchodním postupu. Na základě této zájmové smlouvy získaly obě společnosti rozhodující vliv v pivovarech Sokolnice, Lomnice a Rosice a v roce 1927 převzaly společně Rolnický akciový pivovar a sladovnu v Huškách (dříve První rolnický akciový pivovar a sladovny na Slavkovsku v Hruškách [1]), čímž zvýšily svůj odbyt.
 Na valné hromadě ze 17.12.1927 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 11 000 000 Kč. Na základě tohoto usnesení bylo v květnu 1928 emitováno 13 750 ks nových akcií, z nichž část nabídnuta akcionářům k odběru v poměru 2:1 po 1 200 Kč a neakcionářům po 1 500 Kč a zbytek prodán.
 K 1.9.1928 schválena stabilizační bilance s přebytkem 26 100 000 Kč, který uložen do stabilizačního fondu. Dne 1.9.1935 použito 15 600 000 Kč na snížení hodnoty závodních zařízení. Zbylých 10 400 000 Kč použito v roce 1940 k nakolkování akcií.
 V roce 1930 získán společně s Moravií do pronájmu na 15 let za 50 000 Kč ročně, pivovar města Brna v Kuřimi.
 V roce 1931 získán pivovar ve Velké Bystřici u Olomouce.
 V roce 1933 získány společně s Moravskou bankou z majetku Vídeňské bankovní jednoty a České banky Union 17 000 ks akcií (za kurz 50 Kč/ks) Moravie, akciového pivovaru a sladovny a převzati odběratelé jejího zastaveného brněnského pivovaru.
 Roku 1936 získala společnost podíly Sdružených ledáren spol. s r. o. v Brně (kapitál 500 000 Kč).
 Na mimořádné valné hromadě z 2.10.1940 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 22 000 000 Korun, nakolkováním (zvýšením nominální hodnoty) akcií ze 400 na 800 Korun za použití zbytku stabilizačního fondu (10 400 000 Korun) a zbytku ze zdaněných rezerv (600 000 Korun).
 Na mimořádné valné hromadě z 5.5.1943 usneseno zvýšení akciového kapitálu na 26 000 000 Korun, vydáním 5 000 ks nových akcií, které použity k převzetí společnosti Moravie, akciového pivovaru a sladovny. Akcie vyměněny v poměru 2 akcie "Moravie" za jednu akcii Prvního brněnského pivovaru.
 Po roce 1945 majetek společnosti znárodněn.
   Zdroj informací:
     J. Kašpar: Československé bursovní papíry ročník 1927-1928, 1931-1932 a 1935-1936.
     J. Kašpar: Pražské bursovní papíry 1926-1927 a 1940-1941.
     Finanční ročenka Compass 1927 a 1944.
     Český kompas 1906
   
   
Avers :

Actie Erste Brünner Actien-Brauerei und Malzfabrik Brünn 1891, 200 Gulden

   
.
Revers :

   
.
.
.