ZPĚT

 
   
Název :  Bulharsko-Česká akciová společnost pro průmysl cukerní (Société Anonyme Bulgaro-Tchèque Pour žIndustrie Sucrière, Bulgarisch-Böhmische Aktiengesellschaft für Zuckerindustrie)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

25x

400

10 000

 Leva  
Město :  Sofie
Datum :  12.5.1938
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  329 x 225 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost provozovala cukrovar v Gorné Orjachovici.
   
   
Avers :

Hromadná akcie Bulharsko-Česká akciová společnost pro průmysl cukerní, Sofia 1938, 10000 Leva

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.