ZPĚT

 
   
Název :  Cukrovary Karola Stummera, účastinná spoločnos (Carl Stummer Zuckerfabriken Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

 400

 Ks  
Město :  Trnava
Datum :  6.4.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Akcie Cukrovary Karola Stummera, účastinná spoločnos, Trnava 1940, 400 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.