ZPĚT

 
   
Název :  Actien-Gesellschaft der k. k. priv. Brünner Zuckerfabrik
 C. k. priv. Brněnský cukrovar akciová společnost
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Zlatých  - 
Město :  Brünn (Brno)
Datum :  5.6.1859
Emise :  ---
Série :  Lit. A (série C)
Náklad :  max. 3 700 ks
Rozměr :  cca 422 x 278 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Cukrovar založil v roce 1847 brněnský obchodník Johann Putterlik nákladem 200 000 Zlatých a po celou dobu své existence zaměstnával cca 200 dělníků.
 V roce 1856 se Putterlikův cukrovar přeměnil na akciovou společnost s názvem Actien-Gesellschaft der k. k. priv. Brünner Zuckerfabrik (C. k. priv. Brněnský cukrovar akciová společnost) s akciovým kapitálem 740 000 Zlatých, rozděleným na akcie po 200 Zl. a 10 Zl. Mezi nejvýznamnější akcionáře patřili přední brněnští podnikatelé v textilním průmyslu a velkoobchodníci.
 Od druhé poloviny 50. let začal cukrovar pomalu stagnovat až do všeobecné hospodářské krize, zapříčiněné vídeňským burzovním krachem v květnu 1873.
 Brněnský cukrovar v roce 1876 skončil v likvidaci.
   Zdroj informací:
     František Čapka: Zakladatelské období cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku do hospodářské krize v roce 1873. (Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, roč. 26, 2012, č. 1)
.
   
Avers :

Akcie C. k. priv. Brněnský cukrovar akciová společnost v Brně 1859, 200 Zlatých

   
.
Vnitřní strana :

Aktie der Actien-Gesellschaft der k. k. priv. Brünner Zuckerfabrik in Brünn 1859, 200 Gulden

.
.
Revers :

---

   
.
.
.