ZPĚT

 
   
Název :  Pečecká raffinerie cukru později Pečecká rafinerie cukru a. s.
 Pečeker Zuckeraffinerie A. G. nebo Petscheker Zuckeraffinerie A. G.
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Korun
Město :  Pečky
Datum :  1.9.1907
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  500 ks
Rozměr :  cca 397 x 266 mm - dvojlist
Poznámky :  Výroba cukru byla ukončena v době hospodářské krize (1929/1930) a strojní vybavení rozprodáno.
 V roce 1934 si budovy pronajala společnost Kooperativa, nákupní jednota hospodářských družstev v Praze a zřídila v nich sklad obilí.
   
   
Avers :

Akcie Pečecká rafinerie cukru, Pečky 1907, 400 Korun

   
.
Revers :

---

   
.
.
.