ZPĚT

 
   
Název :  Rolnický cukrovar akciový v Hulíně
 Landwirtschaftliche Aktien- Zuckerfabrik in Hullein
Typ CP :  Dílcová akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Hulín
Datum :  Bez data (1909)
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  B
Náklad :  max. 100 ks.
Rozměr :  cca 226 x 342 mm - dvojlist
Poznámky :  Společnost byla založena v roce 1909 s akciovým kapitálem 1 400 000 Korun, rozděleným na 3 500 ks akcií v nominální hodnotě 400 Korun. Menší část akcií byla vydána v poloviční nominální hodnotě 200 Korun, jedná se o tzv. „dílcové akcie“.
 Na základě usnesení valné hromady ze dne 23.6.1934 došlo k navýšení akciového kapitálu formou zvýšení původní nominální hodnoty akcií, tzv. „nakolkování“, ze 400 Kč na 1 500 Kč.
 Dne 6.10.1940 byl akciový kapitál opět navýšen změnou nominální hodnoty akcií z 1 500 Korun na 2 500 K a dne 18.10.1942 došlo ke snížení kapitálu snížením nominální hodnoty akcií z 2 500 K na 2 000 Korun.
 Po roce 1945 byla do společnosti dosazen národní správce a poději cukrovar znárodněn.
.
 V Hulíně byly postaveny dva cukrovary:
 Cukrovar Hulín I., tzv. "Starý cukrovar" a byl vlastněn společností "Spolek moravských cukrovarů". Datum založení se v dobové literatuře značně rozchází, jsou uváděny roky 1861, 1862, 1863 nebo 1871.
 Cukrovar Hulín II., tzv. "Nový cukrovar". Založen v roce 1909, (viz. zobrazená akcie).
 
 
Avers :

Dílcová akcie Rolnický cukrovar akciový v Hulíně, 1909, 200 Korun, série B

   
.
Revers :

---

   
.
.
.