ZPĚT

 
   
Název :  Spolkový cukrovar u Mladé Boleslavi
 Vereins-Zuckerfabrik bei Jungbunzlau
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatých
Město :  Mladá Boleslav (Čejetičky)
Datum :  1.1.1872
Emise :  I. - Zakladatelská emise
Série :  Lit. B
Náklad :  3 000 ks
Rozměr :  cca 284 x 406 mm - dvojlist
Poznámky :  Pozdější název společnosti: Spolkový rolnický cukrovar v Čejetičkách.
   
   
Avers :

Akcie Spolkový cukrovar u Mladé Boleslavi, Čejetičky 1872, 100 Zlatých

.
.
Vnitřní dvojlist :

Aktie Vereins-Zuckerfabrik bei Jungbunzlau 1872, 100 Gulden

.
.

Akcie Spolkový rolnický cukrovar v Čejetičkách 1872, 100 Zlatých

   
.
Revers :

---

   
.
.
.