ZPĚT

 
   
Název :  Akcijní společnos rolnického cukrovaru v Plzni
 Actien-Gesellschaft Landwirtschaftliche Zuckerfabrik in Pilsen
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

 200

 Zlatých
Město :  Plzeň
Datum :  Neuvedeno (pravděpodobně 1869)
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 254 x 407 mm
Poznámky :  Provoz cukrovaru zahájen koncem roku 1869 a v roce 1873 se společnost dostala do likvidace.
   
   
Avers :

Akcie Akcijní společnost rolnického cukrovaru v Plzni 1869, 200 Zlatých

   
.
Revers :

---

   
.
.
.