ZPĚT

 
   
Název :  Rolnický akciový cukrovar v Dašicích
 Landwirtschaftliche Aktienzuckerfabrik in Daschitz
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

 200

 Kč - Dne 29.9.1940 zvýšena nominální hodnota akcie na 900 Korun. 
- Dne 8.2.1942 zvýšena nominální hodnota akcie na 1 200 Korun.
Město :  Dašice
Datum :  9.9.1925
Emise :  ---
Série :  Lit. A
Náklad :  2 500 ks
Rozměr :  cca 363 x 258 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

Akcie Rolnický akciový cukrovar v Dašicích, 1925, 200 Kč

   .
.
Vnitřní strana :

Akcie Rolnický akciový cukrovar v Dašicích, 1925, 200 Kč, výtah ze stanov

.
.
Revers :

---

. .
. .
. .
. .