ZPĚT

 
   
Název :  TRANOSCIUS, účastinná spoločnosť v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Aktiengesellschaft in Liptau-Sankt-Nikolaus)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

50

 50

 Ks  
Město :  Liptovský Svätý Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
Datum :  16.6.1941
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámky :  Dříve: TRANOSCIUS, vydavateľský a kníhkupecký účastinný spolok v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Verlags- und Buchhandels-AG in Liptau-Sankt-Nikolaus)
   
   
Avers :

   
Revers :

Akcie TRANOSCIUS, účastinná spoločnosť v Liptovskom Sv. Mikuláši 1941, 50 Ks