ZPĚT

Tiskárny a nakladatelství (tiskařský, nakladatelský a grafický průmysl, vydavatelství, planografie, polygrafie, atd.)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Č. A. T. Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky (Č. A. T. Böhmisch-mährische Druck- und Verlagsaktiengesellschaft), akcie
- Česká grafická unie a. s. v Praze (Böhmische graphische Unie A. G. in Prag), akcie, 1930
- Česká grafická unie a. s. (Böhmische graphische Unie A. G.), akcie, 1941
- Druck- und Verlagsanstalt "Egerland", Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Tiskárna a nakladatelsví Egerland, komanditní společnost na akcie"), akcie
- Erste Westböhmische Druckindustrie-Aktiengesellschaft in Pilsen, vormals Leo Küche (První západočeská společnost akciová pro průmysl tiskařský v Plzni, dříve Leo Küche), akcie
- KAREL KRÁL, továrna chemických papírů a planografie, akc. spol. v Praze (KAREL KRÁL, Fabrik chemischer Papiere und Planografie A.G. in Prag), akcie na jméno, 1x 500 Kčs
  - KAREL KRÁL, továrna chemických papírů a planografie, akc. spol. v Praze (KAREL KRÁL, Fabrik chemischer Papiere und Planografie A.G. in Prag), akcie na jméno, 10x 500 Kčs (5 000 Kčs)
- KAREL KRÁL, továrna chemických papírů a planografie, akc. spol. v Praze (KAREL KRÁL, Fabrik chemischer Papiere und Planografie A.G. in Prag), akcie na doručitele, 10x 500 Kčs (5 000 Kčs)
- LEGIOGRAFIE, grafické a vydavatelské podniky legionářské akc. spol. (LEGIOGRAFIE Graphische und Verlags-Unternehmungen der Legionäre A.-G.), akcie
- Lidový tiskový spolek, akcie 1922
  - M. SCHULZ, grafický závod umělecký, akciová společnost v Praze (M. SCHULZ, Graphische Kunstanstalt Aktiengesellschaft in Prag), akcie
  - MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, II. emise, 25x 200 Kč, 1927
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, III. emise, 25x 200 Kč, 1928
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, IV. emise, 200 Kč, 1928
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, IV. emise, 5x 200 Kč, 1928
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, IV. emise, 10x 200 Kč, 1928
  - MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, 1x 400 Kč, 1935
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, 5x 400 Kč, 1935
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, 10x 400 Kč, 1935
- MELANTRICH akciová společnost pro grafický průmysl a nakladatelství v Praze (Melantrich Aktiengesellschaft für graphische Industrie und Verlag in Prag), akcie, 25x 400 Kč, 1935
- Nakladatelské družstvo Máje, česká akciová společnost v Praze, akcie
- První brněnská továrna na výrobu hracích karet akc. spol. (Erste Brünner Spielkarten-Fabrik A.-G.), akcie
   
 Podílové listy:
- Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Böhmisch-mährische Druck- und Verlags- Unternehmen in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 500 Kč, 1919
- Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením (Böhmisch-mährische Druck- und Verlags- Unternehmen in Prag, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 500 Kč, 1937
- Knihtiskárna Löschner a spol. společnost s ručením obmezeným (Buchdruckerei Löschner & Co. Gesellschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1926
  - NOVINA tiskařské a vydavatelské podniky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze (NOVINA Druck- und Verlags- Unternehmen, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 4x 500 K
  - NOVINA tiskařské a vydavatelské podniky, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Praze (NOVINA Druck- und Verlags- Unternehmen, registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 10x 500 K
- POLITIKA, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, společenstvo zapsané s ručením obmezeným (POLITIKA Druckerei und Verlagsunternehmen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1940, 2 000 Korun
- POLITIKA, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, společenstvo zapsané s ručením obmezeným (POLITIKA Druckerei und Verlagsunternehmen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), hromadný podílový list, 1940, 20 000 Korun
- POLITIKA, závod tiskařský a vydavatelský v Praze, společenstvo zapsané s ručením obmezeným (POLITIKA Druckerei und Verlagsunternehmen registrirte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), podílový list, 1941, 2 000 Korun
  - Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, 1923
- Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, 1934
  - Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, 1945
  - Vydavatelstvo Družstevní práce v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným, podílový list, 1948
  - Závod vydavatelský v Prostějově, zapsané společenstvo s obmezeným ručením, podílový list
   
.
.
  Slovensko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
  - BRATSKÁ JEDNOTA kníhkupecký a nakladateľský spolok účast. spoločnosť v Bratislave (Bratrska jednota, Buchhandel und Verlags Aktiengesellschaft in Pressburg), akcie
- Budapeštiansky nakladateľský spolok účastinárska spoločnosť (Budapesti lap- és könyvkiadótársulat részvénytársaság, Budapester Verlegerverein Actiengesellschaft), akcie
- TRANOSCIUS, vydavateľský a kníhkupecký účastinný spolok v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Verlags- und Buchhandels-Aktiengesellschaft in Liptau-Sankt-Nikolaus), akcie, 1919
  - TRANOSCIUS, účastinná spoločnosť v Liptovskom Sv. Mikuláši (Tranoscius, Aktiengesellschaft in Liptau-Sankt-Nikolaus), akcie, 1941
   .
.
.
.
   .
   .
   .
   .