ZPĚT

 
   
Název :  Karel Král, továrna chemických papírů a planografie akc. spol. v Praze (Karel Kral, Fabrik für chemische Papiere AG in Prag)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1 x

500

 500

 Kčs  
Město :  Praha
Datum :  1.12.1947
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A 4 - dvojlist
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---