ZPĚT

Hotely
   
  Čechy a Morava
- Hotel-Actien-Gesellschaft "Grand Hotel Pupp" in Karlsbad, (Hotelová akciová společnost "Grand Hotel Pupp" v Karlových Varech), akcie, 1892
  - Hotel-Actien-Gesellschaft "Grand Hotel Pupp" in Karlsbad, (Hotelová akciová společnost "Grand Hotel Pupp" v Karlových Varech), akcie, 1898