ZPĚT

Hotely (hotelnictví, cestovní ruch a turismus)
   
.
  Čechy, Morava a Slezsko
 Akcie, zatímní listy a požitkové listy:
- Helenenhof Imperial-Hotel Aktiengesellschaft (Helenin Dvůr Hotel Imperial akciová společnost), akcie
- Hotel-Actien-Gesellschaft "Grand Hotel Pupp" in Karlsbad (Hotelová akciová společnost "Grand Hotel Pupp" v Karlových Varech), akcie, 1892
  - Hotel-Actien-Gesellschaft "Grand Hotel Pupp" in Karlsbad (Hotelová akciová společnost "Grand Hotel Pupp" v Karlových Varech), akcie, 1898