ZPĚT

Pojišťovnictví
   
  Čechy a Morava
- CONTINENTALE, akciová pojišťovna v Praze (CONTINENTALE, Versicherungs- AG. in Prag), akcie
  - Lidová pojišťovna "ČECHOSLAVIA" akc. spol. v Praze (Volksversicherung "Cechoslavia" AG in Prag), akcie
- PRUDENTIA, všeobecná pojišťovna akc. spol. v Praze (PRUDENTIA, Allgemeine Versicherung AG), akcie
  - Sudetendeutsche UNION, Versicherungs-AG. in Reichenberg (Sudetoněmecká pojišťovna UNION akc. spol v Liberci), akcie