ZPĚT

 
   
Název :  Uhersko-Česká průmyslová banka akciová společnost (Magyar-Cseh Iparbank Részvénytársaság, Ungarisch-Böhmische Industrial-Bank Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

5x

15

75

 Pengő  ---
Město :  Budapešť
Datum :  22.4.1926
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  200 000 ks
Rozměr :  331 x 250 mm - dvojlist
Poznámky :  Někdy uváděn zkrácený název: Iparbanka
   
   
Avers :

   
Revers :

---