ZPĚT

 
   
Název :  Sudetendeutsche Kredit-Institut registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung in Wien (Sudetoněmecký úvěrní ústav, zapsané společenstvo s obmezeným ručením ve Vídni)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

20x

5

100

 öS  
Město :  Wien (Vídeň)
Datum :  7.11.1932
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  259 x 188 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---