ZPĚT

 
   
Název :  Bankovní jednota Československá akciová společnost (Tschechoslowakischer Bankverein Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 RM  
Město :  Berlín
Datum :  Prosinec 1924
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  364 x 260 mm
Poznámky :  Centrála v Berlíně. Filiálky v Hamburku a Drážďanech.
 Akciový kapitál 1.000,000.000 Marek, který se nachází v pevných rukách zakladatelů. 
 Založeno v roce 1920 pod firmou Handels-Vereinigung Tschechoslowakischer Banken, A. G., která zakoupila majoritu firmy Grundbank A. G. v Berlíně a s touto společně založila nynější firmu Tschechoslovakischer Bankverein Aktiengesellschaft, která převzala její obchody k 1. lednu 1921. Na založení ústavu byly účastny následující firmy: Pražská úvěrní banka, Československá agrární banka, Česká banka, Česká banka Union a Bankovní dům B. Fuchs a spol. v Praze, Dresdner Bank v Drážďanech a Berlíně, Deutsche Orientbank A. G. v Berlíně a Bankovní dům Hardy & Co. G. m. b. H. v Berlíně, se kterými stojí ústav v úzkém obchodním spojení. Bankovní dům B. Fuchs a spol. v Praze funguje jako komandita v Praze. 
 Následkem úplného znehodnocení marky byla banka donucena soustavně zvyšovati kapitál, který byl původně stanoven 25 miliony. Bilance za rok 1923 posud předložena nebyla. Na příští valné hromadě budou provedeny některé změny ve správní radě, ze které asi vystoupí zástupcové České banky Union. 
 Zdroj původních informací: Josef Kašpar: Pražské bursovní papíry, Příručka pro kapitalisty a bursovní interesenty, 1924.
 Dne 29.9.1926 došlo ke změně názvu na Bankverein für Kredit und Handel Aktiengesellschaft.
   .
   .
Avers :

Akcie Bankovní jednota Československá, Berlín 1924, 100 Říšských Marek

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.