ZPĚT

 
   
Název :  Alsóvereczkei Népbank Részvénytársaság
 Lidová banka akciová společnost Nižní Verecky
 Alsóvereczkeer Volksbank Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Korun  
Město :  Alsóvereczke (Nižní Verecky nebo Nižní Verecki, Nižnie Vorota, Nizsnyi Vorota, Nizsnyi Verecki)
Datum :  10.12.1911
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  750 ks
Rozměr :  cca 347 x 249 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založena dne 8.6.1911 s akciovým kapitálem 75 000 Korun, rozděleným na 750 ks akcií po 100 Korunách.
 Na mimořádné valné hromadě ze 4.11.1934 schválena likvidace banky.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1937.
   .
   .
Avers :

Akcie Lidová banka akciová společnost Nižní Verecky, 1911, 100 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

Részvény Alsóvereczkei Népbank Részvénytársaság, Alsó-Verecke 1911, 100 Korona

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.