ZPĚT

 
   
Název :  Židovské úverné družstvo v Košiciach (Košicei Zsidó Hitelszövetkezet, Judische Kreditgenossenschaft in Kaschau)
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

100

100

 Kč  
Město :  Košice
Datum :  leden 1926
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  341 x 243 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
Revers :

---