ZPĚT

 
   
Název :  Öt felföldi város takarékpénztár részvénytársaság
 Szepes-Szombatban Székelő Öt Felföldi Városok Takarékpénztár
 Sporiteľňa piatich horných mestov účastinná spoločnosť
 Fünf Oberstädter Sparcassa-Actien-Gesellschaft
 Sparkasse der Zipser fünf Oberstädte in Georgenberg
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

75

75

 Zlatých  
Město :  Szepes-Szombat (Spišská Sobota)
Datum :  2.1.1898
Emise :  II.
Série :  ---
Náklad :  400 ks
Rozměr :  cca 448 x 281 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Spořitelna byla založena v roce 1869 se sídlem ve Spišské Sobotě a s plánovaným akciovým kapitálem ve výši 60 000 Zlatých, rozděleným na 400 ks akcií v nominální hodnotě 150 Zl. Nakonec se podařilo upsat a splatit pouze 50% kapitálu, tj. 30 000 Zl. Následně došlo k formální úpravě akciového kapitálu na 30 000 Zl., který byl rozdělený na 400 ks plně splacených akcií v nominální hodnotě 75 Zl.
 Na valné hromadě z 30.3.1875 schváleno zvýšení akciového kapitálu na původní výši 60 000 Zl., emisí 400 ks nových akcií v nominální hodnotě 75 Zl. Toto navýšení nebylo provedeno.
 Na valné hromadě ze 17.3.1895 znovu rozhodnuto o zvýšení akciového na 60 000 Zl., vydáním 400 ks nových akcií v nominální hodnotě 75 Zl., které nabídnuty akcionářům k odběru v kurzu po 125 Zl. Z toho 50 Zl. z ceny akcie připadlo rezervnímu fondu.
 Na základě zákona č. 302/1920 Sb., ze 14.4.1920, kterým se upravovaly právní poměry spořitelen v ČSR, musela spořitelna upravit svůj název na Úverný ústav piatich Hornozemských mestov, úč. spol. (Oetfelföldi város hitelintézet részvénytársaság, Fünf Oberstädter Kreditanstalt Aktiengesellschaft).
 Ústavu se příliš nedařilo a vzhledem k prodělaným vysokým ztrátám a všeobecné poválečné hospodářské krizi skončil v likvidaci, pravděpodobně ještě v první polovině 20. let.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1875, 1877, 1896, 1921 a 1924.
   
   
Avers :

Účastina Sporiteľňa piatich horných miest úč. spol., Spišská Sobota 1898, 75 Zlatých

   
.
Vnitřní strana :

Részvény Szepes-Szombatban székelő szepesi öt felföldi városok takarékpénztár, Szepes-Szombat 1898, 75 Forint

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.