ZPĚT

 
   
Název :  Homonnai Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaság
 Humenská obchodná a priemyselná banka účastinná spoločnosť
 Homonnaer Handels- und Gewerbebank Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Homonna (Humenné)
Datum :  15.9.1903
Emise :  I.
Série :  ---
Náklad :  1 000 ks
Rozměr :  cca 427 x 265 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Banka byla založena dne 28.4.1903 se sídlem v Humenném a s akciovým kapitálem 200 000 Korun, rozděleným na 1 000 ks akcií v nominální hodnotě 200 K.
 Na valné hromadě z 18.2.1912 usneseno o zvýšení akciového kapitálu na 300 000 K, vydáním 500 ks nových akcií v nominální hodnotě 200 K, které nabídnuty akcionářům k odběru za kurz po 262 K.
 Z důvodů všeobecné poválečné hospodářské krize a narůstajících ztrát banky, bylo na banku koncem roku 1925 uvaleno moratorium, tj. zvýšený státní dozor, ale prakticky se jednalo o postupnou likvidaci ústavu.
 V roce 1928 byla vymazána z obchodního rejstříku.
   Zdroj informací:
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926 a 1927.
     https://archiv.nbs.sk/sk/page/humenska-obchodna-a-priemyselna-banka-humenne
   
   
Avers :

Účastina Humenská obchodná a priemyselná banka úč. spol., Humenné 1903, 200 Korun

   
.
Vnitřní strana :

Részvény Homonnai Kereskedelmi és Iparbank Rt. Homonna, 1903, 200 Korona

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.