ZPĚT

 
   
Název :  Nógrádmegyei Népbank Losonczon részvénytársaság
 Novohradská ľudová banka v Lučenci účastinná spoločnosť
 Nógráder Komitats-Volksbank Aktiengesellschaft in Lizenz
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

400

400

 Korun  
Město :  Losoncz (Lučenec)
Datum :  1.1.1910
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  1 250 ks (600 ks náhrada za původní akcie + 650 ks nová emise)
Rozměr :  cca 398 x 279 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Banka byla založena v roce 1872 se sídlem v Lučenci a s akciovým kapitálem 60 000 Zlatých (120 000 Korun), rozděleným na 1 200 ks akcií po 50 Zlatých (100 Korun).
 Na valné hromadě z 25.2.1899 rozhodnuto o navýšení akciového kapitálu na 240 000 Korun, výměnou původních akcií (50 Zl. - 100 K) za nové s nominální hodnotou 200 Korun.
 Na valné hromadě z 20.6.1909 usneseno sloučení akcií z 1 200 ks na 600 ks a výměna původních akcií (200 K) za nové akcie s nominální hodnotou 400 Korun. Zároveň schváleno zvýšení akciového kapitálu na 500 000 Korun, vydáním 650 ks nových akcií po 400 Korunách.
 V květnu 1912 rozhodnuto o navýšení akciového kapitálu na 1 000 000 Korun, vydáním 1 250 ks nových akcií po 400 Korunách, které nabídnuty za emisní kurz 450 K.
 Na mimořádné valné hromadě ze 17.3.1918 rozhodnuto o navýšení akciového kapitálu na 2 000 000 Korun ve dvou emisích. Ihned bylo vydáno 1 250 ks nových akcií po 400 Korunách (akc. kap. 1 500 000 K), které nabídnuty za kurz 500 K a v červenci téhož roku zbylých 1 250 ks akcií po 400 Korunách (akc. kap. 2 000 000 K). Větší položku těchto akcií získala banka Magyar agrár- és járadékbank rt. (Ungar. Agrar- und Rentenbank AG.) za kurz 500 K.
 Vzhledem k poválečné krizi při kterých banka utrpěla ztráty, byla nucena v roce 1925 snížit svůj akciový kapitál na 500 000 Kč a požádat o moratorium.
 Ukončení činnosti Novohradské ľudové banky se ve finančních ročenkách rozchází. Finanční ročenka Compass z roku 1927 uvádí konec banky následovně:
 V roce 1925 přešlo 1 000 ks akcií Novohradské ľudové banky z portfólia Slovenské všeobecné úverné banky úč. spol. do vlastnictví Tatra banky a Novohradská ľudová banka se stala přidruženou pobočkou Tatra banky.
 V roce 1926 odsouhlasena fúze s Tatra bankou formou výměny akcií. Za 1 akcii Novohradské ľudové banky obdrželi akcionáři 2 akcie Tatra banky.
 Ve finanční ročence Compass z roku 1930 je uvedeno, že Novohradská ľudová banka fúzovala s Dunajskou bankou úč. spol.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1927 a 1930.
     archiv.nbs.sk
   
   
Avers :

Účastina Novohradská ľudová banka v Lučenci úč. sp., 1910, 400 Korun

   
.
Vnitřní strana :

Részvény Nógrádmegyei Népbank Losonczon Rt., 1910, 400 Korona

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.