ZPĚT

 
   
Název :  Gyógyszerészek Országos Pénzintézete Részvénytársaság
 Zemský peňažný ústav lekárnikov účastinná spoločnosť
 Landesgeldinstitut der Apotheker Aktiengesellschaft
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 Korun  
Město :  Pozsony (Bratislava)
Datum :  31.3.1913
Emise :  I. - Zakladatelská emise.
Série :  ---
Náklad :  5 000 ks
Rozměr :  cca 356 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  Ústav byl založen dne 15.6.1912 se sídlem v Bratislavě a s akciovým kapitálem 500 000 Korun, rozděleným na 5 000 ks akcií po 100 Korunách. Obecně se ústav zabýval všemi typy financování, které se týkaly farmaceutického odvětví, zejména zřizování a provoz lékáren. Na 5 akcií připadal 1 hlas na valné hromadě.
 Na valné hromadě z 12.2.1918 rozhodnuto o zvýšení akciového kapitálu na 1 000 000 Korun, vydáním 5 000 ks nových akcií po 100 Korunách, které proběhlo v roce 1919.
 V roce 1920 se ústav podílel na založení firmy Diana, výroba francovky spol. s r. o. (Diana, Franzbranntwein-Produktion Ges. m. b. H.) s kapitálem 300 000 Kč.
 Na valné hromadě ze 3.1.1921 usneseno navýšení akciového kapitálu na 5 000 000 Kč, nakonec provedeno zvýšení jen na 1 500 000 Kč, vydáním 5 000 ks nových akcií po 100 Kč. Pravděpodobně na této val. hromadě došlo i ke změně názvu ústavu na Gabiarska banka, účastinná spoločnosť (Lederbank Aktiengesellschaft, Bőrbank Részvénytársaság). Finanční ročenka Compass z roku 1921 uvádí název "Zemský peňažný ústav lekárnikov ú. s." a v roce 1922 již nový název "Gabiarska banka ú. s."
 V roce 1922 se banka podílela na založení společnosti Medikamenta, velkogrogeria, výroba liečivého továru a spracovanie liečivých bylin, obchodná úč. spol., Bratislava (Medikamenta, Grossdrogerie, Erzeugung von Heilmitteln und Verarbeitung von Heilpflanzen, Handels-Aktien-Gesellschaft, Pressburg) s akciovým kapitálem 1 000 000 Kč. V roce 1928 účast odprodána.
 Někdy v letech 1923-1925 banka opět změnila název na Lombardná banka, účastinná spoločnosť (Lombardbank Aktiengesellschaft, Lombardbank Részvénytársaság).
 V letech 1927-1929 došlo ke snížení akciového kapitálu z 1 500 000 Kč na 300 000 Kč odkolováním (snížení nominální hodnoty) akcií ze 100 Kč na 20 Kč. Banka prakticky nevykazovala žádnou činnost.
 V letech 1930-1932 proběhla reorganizace banky a od roku 1932 se banka zabývala pouze obchodem s pohledávkami.
.
 Poslední záznam o bance , který se mi podařilo dohledat, je ve finanční ročence z roku 1934. V ročence z roku 1937 již není banka uvedena.
   Zdroj informací: 
     Finanční ročenka Compass 1926, 1930 a 1934.
   
   
Avers :

Účastina Zemský peňažný ústav lekárnikov úč. spol., Bratislava 1913, 100 Korun

   
.
Revers :

---

   .
.
.
.