ZPĚT

 
   
Název :  Slovenská ľudová banka (Slovakische Volksbank, Slovák Népbank)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

100

100

 Kč  
Město :  Bratislava
Datum :  31.12.1930
Emise :  VII.
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  300 x 209 mm - dvojlist
Poznámky :  Slovenská ľudová banka, úč. spol. byla založena roku 1922 a převzala již existující Malackou ľudovou banku a následně přesunula své sídlo do Bratislavy. V roce 1923 fúzovala s Úvernou bankou v Pezinku; v r. 1926 s Galantskou ľudovou bankou, v r. 1928 s Galantským vidieckym úverným ústavom, v r.1930 s Nemecko-ľupčianskou bankou a Skalickou bankou, v r. 1935 s Trnavskou ľudovou bankou. Celkem měla 14 filiálek.
Od roku 1930, vlivem neodborného vedení a různých defraudací, se stav banky trvale zhoršovat, až do 11.2.1941, kdy ministerstvo financí rozhodlo o likvidaci banky. Likvidace byla ukončena v roce 1950.
   
   
Avers :

   
Vnitřní strana :

.
Revers :

---

   
.
.