ZPĚT

 
   
Název :  Slovenská banka (Slovakische Bank, Slovák Bank)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Ružomberok
Datum :  19.1.1919
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  20 000 ks
Rozměr :  357 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  Centrála v Bratislavě. Filiálky: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Berehovo, Brezová, Čadca, Hlohovec, Chust, Komárno, Košice, Levice, Lučenec, Michalovce, Modra, Mukačevo, Myjava, Nitra, Nová Baňa, Nové Mesto n. V., Nové Zámky, Pezinok, Piešťany, Prešov, Púchov, Ružomberok, Senica, Spišská Nová Ves, Šahy, Trenčín, Trnava, Trstená, Užhorod, Vráble, Vrbové, Zlaté Moravce, Žilina. Směnárna: Bratislava (Suché Mýto 2).
 Banka vznikla 1879 jako malý provinciální ústav pod firmou Ružomberský účastinárský úverkový spolok v Ružomberku. Původní akc. kap. 30.000 K1) dosáhl 1907 výše 1 mil. K a v období 1909/18 rozmnožen postupnými emisemi na 6 mil. K. Po převratu zaujala banka, jejíž jméno přeměněno na dnešní znění, vedoucí místo ve slovenském peněžnictví a přeložila svou centrálu do Bratislavy. Počátkem 1919 zvýšen akc. kap. na 10 mil. K a do konce roku provedena další zvýšení na 30 mil. Kč. 1921 zvýšen akc. kap. na 70 mil. Kč ve dvou emisích po 20 mil. Kč, z nichž první použita k výměně za akcie Hospodárské banky úč. spol. v Bratislavě a druhá nabídnuta (3:2 po Kč 205) starým akcionářům Slovenské banky za účelem vyrovnání hodnot fusovaných ústavů. Afilacemi a převzetím řady menších ústavů rozšířila banka postupně síť svých odboček na celé Slovensko.
 V bilanci 1931 vzat zřetel na důsledky hospodářské krise provedením mimořádných odpisů na cenných papírech, účastech a dlužnících, při čemž odepsány i dosud nevyúčtováné ztráty z doby před rokem 1925 v částce 46 mil. Kč. K odpisům použito 46.4 mil. Kč z reservních fondů, účetnický zisk z nákupu vlastních akcií (jenž se děl pod nominale) a část provozních zisků; současně snížen akc. kap. ze 70 na 32.2 mil. Kč stažením 120.000 akcií (z toho 30.000 získáno intervenčními nákupy, 60.000 převzato od dlužníků a 30.000 z majetku zaměstnaneckých fondů) a snížením nominale zbývajících 230.000 akcií o 30% t. j. ze 200 na 140 Kč. Vyčištění bilance provedeno bez pomoci fondových prostředků. Člen konsorcia pro státní úvěrové operace.
 V rámci snah o konsolidaci slovenského peněžnictví připravovalo se na podzim 1936 sloučení Slovenské banky, Tatra banky a Národné banky (Banská Bystrica) v jeden ústav.
 Akcie obchodovány na burze v Praze.
 1) Pravděpodobně chyba a měla být uvedena měna zl. (Zlatý).
 Původní zdroj: Československé bursovní papíry (pražské bursovní papíry). Příručka pro kapitalisty a bursovní interesenty 1936-1937
   
   
Avers :

   
Vnitřní strana :

.
Revers :

---

   
.
.