ZPĚT

 
   
Název :  Barsmegyei Népbank Részvénytársaság (Tekovská źudová Banka Úč. Spol.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

40

40

 Pengö  
Město :  Léva (Levice)
Datum :  30.10.1943
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  244 x 179 mm - dvojlist
Poznámky :  Předchůdce banky bylo Malotopožčianské rožnícke družstevné a zálohové spoločenstvo, Topožčianky, založené v roce 1882. V únoru 1891 transformované na akciovou společnost Kistapolcsányi Népbank (Malotopožčianská žudová banka). V roce 1893 přeneseno sídlo do Zlatých Moraviec a provedena změna názvu na Tekovská źudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság) a roku 1921 přestěhovala centrálu do Levic.
   
   
Avers :

   
Vnitřní strana :

. .
Revers :

---