ZPĚT

 
   
Název :  Tekovská źudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

200

200

 Kč  
Město :  Levice (Léva)
Datum :  1.3.1928
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  231 x 148 mm - dvojlist (sešit)
Poznámky :  Předchůdce banky bylo Malotopožčianské rožnícke družstevné a zálohové spoločenstvo, Topožčianky, založené v roce 1882. V únoru 1891 transformované na akciovou společnost Kistapolcsányi Népbank (Malotopožčianská žudová banka). V roce 1893 přeneseno sídlo do Zlatých Moraviec a provedena změna názvu na Tekovská źudová Banka Úč. Spol. (Barsmegyei Népbank Részvénytársaság) a roku 1921 přestěhovala centrálu do Levic.
   
   
Avers :

   
Vnitřní strana :

.

.
Revers :

---