ZPĚT

 
   
Název :  TATRA, horňouhorská banka úč. spol. (TATRA, hornouhorská banka úč. spol., TÁTRA Felsőmagyarországi bank Rt., Oberungarische Bank AG.)
Typ CP :  Zatímní list na jméno - dočasná akcie
Hodnota :

1x

100

100

 Zlatý  
Město :  Turócz Szt. Mártonban (Turčiansky Svätý Martin)
Datum :  15.8.1886
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  448 x 291 mm
Poznámky :  ---
   
   
Avers :

   
.
Revers :

---