ZPĚT

 
   
Název :  Dobsinai Takarékpénztár és Előlegezési intézet
 Dobšinská sporiteľňa a záložna
 Dobsinaer Sparkasse und Vorschussanstalt
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Dobsina (Dobšiná)
Datum :  1.10.1910
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  1 200 ks
Rozměr :  cca 359 x 264 mm - dvojlist
Poznámky :  Ústav založen v roce 1870 s akciovým kapitálem 60 000 Zlatých (120 000 Korun).
 V roce 1910 zvýšen akciový kapitál na 360 000 Korun, částečně na vrub rezervního fondu.
 V letech 1916 a 1917 spořitelna hospodařila se ztrátou, která za oba roky činila celkem 372 358 K a v roce 1918 dosáhla ztráta 491 722 Korun.
   Zdroj:
     Československý Kompas - Sborník československého peněžnictví 1920.
     Finanční ročenka Compass 1921
   .
   .
Avers :

Akcie Dobšinská sporiteľňa a záložna, Dobšiná 1910, 200 Korun

   .
..
Vnitřní strana :

Részvény Dobsinai Takarékpénztár és Előlegezési intézet, Dobsina 1910, 200 Korona

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.