ZPĚT

 
   
Název :  Komárom-vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság
 Komárenského kraje sporiteľňa účastinná spoločnosť
 Regional-Sparkasse-Aktien-Gesellschaft Komorn
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

200

200

 Korun  
Město :  Komárom (Komárno)
Datum :  1.9.1916
Emise :  III.
Série :  ---
Náklad :  1 000 ks
Rozměr :  cca 362 x 262 mm - dvojlist
Poznámky :  Spořitelna založena v roce 1872 s akciovým kapitálem 100 000 Zlatých (200 000 Korun).
 V roce 1907 zvýšen akciový kapitál na 300 000 Korun, vydáním 250 ks nových akcií po 400 K.
 V roce 1916 rozhodnuto o výměně původních akcií po 400 K za nové, v nominální hodnotě po 200 K a zároveň zvýšen akciový kapitál na 500 000 Korun, vydáním 1 000 ks nových akcií po 200 K, které nabídnuty akcionářům po 520 K.
 V roce 1918 zvýšen akciový kapitál na 750 000 Korun, vydáním 1 250 ks nových akcií po 200 K.
 Spořitelna uzavřela zájmové společenství s Ungar. allgem. Kreditbank v Budapešti a provozuje zvláštní oddělení pro zboží a produkty.
 Dne 1.5.1921 změnila název na Komárno vidiecká úverná banka úč. spol. (Komorner Regional Kreditbank Aktiengesellschaft).
 Banka přešla do zájmového společenství Slovenské všeobecné úverné banky úč. spol., která se stala hlavním akcionářem.
 V roce 1926 se banka dostala do potíží zapříčiněné finančními problémy Komárňanské korunové banky úč. spol. Na banku bylo uvaleno moratorium a ze zvláštního fondu vyplaceno 700 000 Kč s podmínkou likvidace ústavu.
 Na mimořádné valné hromadě ze 6.2.1927 usnesena likvidace banky. Do konce roku 1928 bylo vkladatelů vyplaceno 75% vkladů.
   Zdroj: 
     Československý Kompas - Sborník československého peněžnictví 1920.
     Finanční ročenka Compass 1921, 1926, 1927 a 1930.
   .
   .
Avers :

Akcie, Komárom-vidéki Takarékpénztár, Komárno 1916, 200 Korun

   .
..
Revers :

---

   .
.
.
.