ZPĚT

 
   
Název :  Galantská úverná banka účastinná spoločnos (Galánthai hitelbank részvénytársaság, Gallandauer Creditbank Aktiengesellschaft)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

150

150

 Kč  ---
Město :  Galanthán (Galanta)
Datum :  29.9.1923
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  cca 362 x 260 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založená v roce 1873 pod názvem Galanthai takarékpénztár részvénytársaság (Galantská sporitežňa, účastinná spoločnos, Gallandauer Sparkasse Actiengesellschaft).
 V roce 1920 změninla název na Galantská úverná banka účastinná spoločnos.
   .
   .
Avers :

Akcie, Galantská úverná banka účastinná spoločnos, Galanta 1923, 150 Kč

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.