ZPĚT

 
   
Název :  Trnavská I. banka úč. spol. (Tyrnauer I. Bank A. G.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

400

400

 Kč  
Město :  Trnava
Datum :  1.1.1924
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  ---
Rozměr :  cca 410 x 237 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založená v roce 1844 pod názvem Trnavská sporiteľňa účastinná spoločnosť (Nagyszombati takarékpénztár részvénytársaság). V roce 1920 změnila název Trnavská I. banka úč. spol.
 V roce 1941 byla státem nařízená likvidace a veškerý majetek měl přejít na Tatra banku.
   .
   .
Avers :

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.