ZPĚT

 
   
Název :  Selmeczi Népbank Részvény-Társaság (Banskoštiavnická ľudová banka účastinná spoločnosť, Schemnitzer Volksbank Actien-Gesellschaft)
Typ CP :  Akcie na jméno
Hodnota :

1x

100

100

 Korun  
Město :  Selmecbánya (Banská Štiavnica)
Datum :  1.1.1915
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  2 000 ks
Rozměr :  cca 363 x 242 mm - dvojlist
Poznámky :  Banka byla založená v roce 1871 pod názvem Vzájomná pomocná spoločnosť. V roce 1876 změnila název na Banskoštiavnická ľudová banka, účastinná spoločnosť.
 Banka provozovala dvě filiálky: Bátovce a Svätý Ondrej nad Hronom (Brusno).
 V roce 1921 banka zanikla fúzí s Hospodárskou bankou.
   .
   .
Avers :

Akcie, Banskoštiavnická ľudová banka, Banská Štiavnica 1915, 100 Korun

   .
.
Vnitřní strana :

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.