ZPĚT

 
   
Název :  Bratislavská I. sporivá banka úč. spol. (Bratislava I. Takarékbank R. T., Bratislavaer I. Sparbank A.-G.)
Typ CP :  Akcie
Hodnota :

1x

1 000

1 000

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  15.5.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  A4
Poznámky :  ---
   .
   .
Avers :

Akcie, Bratislavská prvá sporivá banka, Bratislava 1940, 1000 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.