ZPĚT

 
   
Název :  Slovenská všeobecná úverná banka úč. spol. (Slovakische Allgemeine Creditbank A.-G., Szlovák általános hitelbank R.-T.)
Typ CP :  Zatímní list na jednu akcii
Hodnota :

1x

200

200

 Ks  
Město :  Bratislava
Datum :  30.5.1940
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca A4
Poznámky :  Banka vznikla v roce 1920 přeměnou slovenských filiálek Uherské všeobecné úvěrní banky (Magyar általános hitelbank) v samostatnou společnost.
 V roce 1941 vstoupila banka do likvidace.
   .
   .
Avers :

Dočasná potvrzenka na akcii, Slovenská všeobecná úverná banka, Bratislava 1940, 200 Ks

   .
.
Revers :

---

   .
.
.
.