ZPĚT

 
   
Název :  První česká diskontní společnost v Praze, zapsané společenstvo s ručením obmezeným
 Erste böhmische Disconto-Gesellschaft in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 Erste Böhmische Diskontogesellschaft in Prag, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung
 Première société ďescompte de Bohême à Prague, association enregistrée avec garantie limitée
Typ CP :  Podílový list
Hodnota :

1x

500

500

 Kč  
Město :  Praha
Datum :  1.1.1930
Emise :  ---
Série :  ---
Náklad :  --- ks
Rozměr :  cca 366 x 268 mm - dvojlist
Poznámky :  ---
Historie :  Společnost byla založená v roce 1899 (Český kompas 1907 uvádí rok založení 1889) s kmenovým kapitálem 139 500 Korun, rozděleným na 297 podílů. Časem se počet členů a jejich podílů zvyšoval a např. v roce 1905 dosahoval 329 členů s 684 podíly.
 Diskontní spol. poskytovala půjčky pouze svým členům a to na obchodní směnky, otevřené účetní pohledávky, cenné papíry, vadia a kauce.
   Zdroj informací:
     Český kompas 1907
     Industrie-Compass 1935
   
   
Avers :

Podílový list První česká diskontní společnost v Praze 1930, 500 Kč

   .
.
Vnitřní strana :

Anteil-Schein der Erste böhmische Disconto-Gesellschaft in Prag 1930, 500 Kronen

.
.
Revers :

---

   .
.
.
.